Notári

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

99 kmČeská republika Přerov - Město, Dr. Skaláka 1454/3 +

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

JUDr. Svatomír Helešic

Poskytování notářských služeb.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

JUDr. Iva Celnarová

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Josef Holobrádek

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Ilona Jančaříková

Poskytujeme veškeré služby v oblasti obchodních věcí, převodů nemovitostí, notářských úschov, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, modifikace manželského majetkového režimu, zástavních smluv, sepisování závětí a listin o vydědění, osvědčení ...

JUDr. Ivana Šafaříková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Ludmila Petěrková

Poskytování notářských služeb.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

JUDr. Zdeňka Horáková, notář

Nabídka služeb notářské kanceláře.

Čoskoro zatvára (v 15:00)

JUDr. Jitka Famfulíková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

Boháč Petr - notář

Poskytování notářských služeb. Sepisování smluv o převodu nemovitých věcí, majetkových smluv manželů, zakladatelské listiny společností s ručením omezeným a akciových společností. Nabídka ověřování podpisů a opisů listin. Zajištění služeb Czech Pointu.

58 kmČeská republika Uherské Hradiště, Zelný trh 413

JUDr. Libuše Kučerová

Poskytování notářských služeb.

Čoskoro zatvára (v 15:00)

JUDr. Lenka Řezáčová

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Melzerová Tereza - notářka

Melzerová Tereza - notářka

Služby notářské kanceláře: převody nemovitostí a úschovy peněz, manželské majetkové smlouvy, zástavní smlouvy a rejstřík zástav, přímá vykonatelnost, závěti a jiné pořízení pro případ smrti, společenství vlastníků jednotek, osvědčení, obchodní …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

JUDr. Eva Dufková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Mgr. Jiří Hron

Poskytujeme notářské a právní služby. Zajišťuji sepisování smluv, převody nemovitostí, změny SJM, zakládání, změny a převody obchodních společností, valné hromady, úschovy listin a peněz, osvědčování dějů, stavu věcí a prohlášení, vykonatelné notářské zápisy, …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Mgr. Petr Ondrůšek

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

Mgr. Kateřina Zlámalová

Poskytuji veškeré notářské služby, a to jak v řízení o dědictví, tak sepisování notářských zápisů a dalších notářských listin zejména z oblasti občanského a obchodního práva. Nabízíme převody nemovitostí, ověřování i osvědčování, závěti, vydědění i ustanovení …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

JUDr. Dana Menclerová

Poskytování notářských služeb.

87 kmČeská republika Vsetín, Smetanova 1137

Čoskoro zatvára (v 15:00)

Alena Vraníková - notářka

Nabídka služeb notáře.

Čoskoro zatvára (v 15:30)

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

Mgr. Jarmila Zítková

Poskytuji notářské služby. Nabízím sepsání závěti a projednání dědictví. Zajišťuji úpravy majetkových manželských vztahů a ochranu majetkových práv klienta. Specializuji se také na převody majetku a založení obchodní společnosti.

Mgr. Ondřej Krejčovský

Poskytování notářských služeb a právního poradenství v oblasti práva občanského, nemovitostí, práva obchodních společností a družstev.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Lenka Vrzalová

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Lenka Chodurová

Provozuji notářskou kancelář. Poskytuji služby Czech pointu. Sepisuji závěti, majetkové smlouvy manželů a snoubenců. Převádím nemovitosti. Zakládám i likviduji obchodní společnosti a družstva.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

Mgr. Jarmila Chmelařová

Poskytování notářských služeb.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Kunc Bohumil - notář

Notářské a právní služby. Sepisování smluv, převody nemovitostí, zakládání, změny a převody společností, úschovy listin a peněz, notářské zápisy, ověřování, výpisy z rejstříků.