Vymáhanie pohľadávok

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

Vymáhanie pohľadávok okrem časovej straty so sebou prináša aj náklady, ktorým nie je možné sa vyhnúť. Ak budete v spore úspešný, dlžník je povinný tieto náklady uhradiť. ... Piešťany, Senica a Skalica (viac ako dva roky). Celkový prehľad dĺžky trvania konania na jednotlivých súdoch zverejňuje pravidelne Ministerstvo ...

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pri-vymahani-pohladavky

EU INKASSO – vymáhanie pohľadávok v zahraničí

Zároveň EU inkasso je špecialista na medzinárodné vymáhanie pohľadávok. Tým že disponujeme právnikmi a profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EU, môžeme prihlásiť pohľadávky do insolvenčného konania nech je dlžník kdekoľvek. ... 921 01 Piešťany. KONTAKT. info@euinkasso.eu info@legalhelp.sk +421 911 596 999 ...

euinkasso.eu/

Právnici, právne služby Piešťany (91 výsledkov) - Azet.sk

Právnici, právne služby - Piešťany (91 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Právnici, právne ... Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok, nútený výkon súdnych rozhodnutí. Teplická 2217/53 , 921 01 Piešťany Kontakty. JUDr. Daniela Suchánková - advokátka

www.azet.sk/katalog/pravnici-pravne-sluzby/piestany/

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

Činnosť súdneho exekútora, vymáhanie pohľadávok a vykonávanie dražieb. JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor. Exekučná činnosť, servis pri vymáhaní peňažných plnení od osobného prevzatia a zaevidovania návrhu na výkon exekúcie až po vydanie výťažku a zabezpečenia uznesenia súdu o nemajetnosti povinného.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/

Kontakty - Oficiálna stránka mesta Piešťany

referent pre vymáhanie pohľadávok Telefón: 7765511 E-mail: andrea.sedlakova@piestany.sk

www.piestany.sk/kontakty/

Mgr. Ing. Sklenář Stanislav - súdny exekútor, Piešťany, Teplická ...

Mgr. Ing. Sklenář Stanislav - súdny exekútor - Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok, nútený výkon súdnych rozhodnutí. Mgr. Ing. Sklenář Stanislav - súdny exekútor, Piešťany, Teplická - kontakt, fakturačné údaje a úradné hodiny

www.azet.sk/firma/448553/mgr-ing-sklenar-stanislav-sudny-exekutor/

Advokáti, advokátske kancelárie Piešťany (83 výsledkov) - Azet.sk

Pridať hodnotenie. Advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne služby v oblasti sporov vznikajúcich medzi občanmi, v rodinnom živote, spory vznikajúce medzi podnikateľmi, podávanie žalôb, vymáhanie pohľadávok. www.advokatgalova.sk Emila Belluša 6936/10 , 921 01 Piešťany Kontakty. JUDr.

www.azet.sk/katalog/advokati-advokatske-kancelarie/piestany/

Vymáhanie pohľadávok Trnavský kraj (30 výsledkov) - Azet.sk

Piešťany (4) Senica (3) Skalica (3) Trnava (4) 1 - 25 z celkom 30 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám ... obchodného a trestného práva. Vymáhanie pohľadávok, zakladanie spoločností. www.lyso.sk Nám. sv. Michala 30 , 920 01 Hlohovec Kontakty. Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. Pridať hodnotenie.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/trnavsky-kraj/

Vymáhanie pohľadávok – EU INKASSO

MIMOSÚDNE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK. ... OFFICE Piešťany Moyzesova 8 921 01 Piešťany. KONTAKT. info@euinkasso.eu info@legalhelp.sk +421 911 596 999 +421 911 323 234. alebo vyplnením kontaktných formulárov. AKTUALITY. Novela o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 máj 23, 2020;

euinkasso.eu/vymahanie-pohladavok/

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

www.vymahanie-dlhov.sk/

Vymáhanie pohľadávok Slovensko (334 výsledkov) - Azet.sk

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok na všeobecnom a rozhodcovskom súde, exekučné konania, postúpenie pohľadávok, dobrovoľné dražby a stamping. ... 921 01 Piešťany Kontakty. HELP - partners, s.r.o. Pridať hodnotenie. Služby v oblasti vymáhania pohľadávok. www.help-partners.sk Rudolfa Jašíka 159/10 , 958 ...

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/10/slovensko/

Advokátska kancelária Brišková Piešťany - akbriskova.sk - JUDr ...

vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov; vypracovanie všetkých typov zmlúv, najmä kúpnych, darovacích alebo nájomných zmlúv, zmlúv o zmluvách budúcich, rezervačných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o pôžičke, zmlúv o dielo ako i ďalšie zmluvné typy, ako aj zmluvy nepomenované ...

akbriskova.sk/

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

www.patriotgroup.eu/

Vymáhanie pohľadávok profesionálmi - CLAIMS COLLECTION

CLAIMS COLLECTION. Spoločnosť Claims Collection, s.r.o. poskytuje komplexné služby zamerané na vymáhanie pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na ich výšku, pričom nie je relevantné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Vymáhanie pohľadávok uskutočňujeme súdnou aj mimosúdnou cestou.

claimscollection.eu/

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup/

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

www.facebook.com/patriotgroup.eu/

Ako vymôcť pohľadávku v inom štáte Európskej únie?

Pohľadávku do 2000 EUR možno v Európskej únii (EÚ) vymôcť v rámci konania o drobných nárokoch. Konanie o pohľadávke do 2000 EUR sa podobne ako konanie o európskom platobnom rozkaze zahajuje na základe špeciálneho formulára. Na rozdiel od konania od európskom platobnom rozkaze tu však súd zisťuje aj stanovisko žalovaného ...

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/vymahanie-pohladavky-v-eu

vymáhanie pohľadávok - anglický preklad - Linguee

eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. Od dátumu, ku ktorému bol dokument umožňuj úci vymáhanie pohľadávok pria mo uznaný alebo akceptovaný, uznaný, doplnený alebo nahradený v súlade s článkom 8, sa bude úrok účtovať za platbu po lehote v zmysle zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení platných v členskom ...

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/preklad/vym%C3%A1hanie+poh%C4%BEad%C3%A1vok.html