Informácie o umení

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Piešťany – Wikipédia

Piešťany (maď. Pöstyén, nem. Pistyan, poľ. Pieszczany) sú kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb (Národný ústav reumatických chorôb) a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.Hospodárstvo mesta je závislé od liečebnej starostlivosti ...

sk.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%A1%C5%A5any

Turistické informácie Piešťany - Kúpele Piešťany

Piešťanské informačné centrum. Piešťanské informačné centrum poskytuje všetky potrebné informácie pre návštevníkov mesta. Počas hlavnej turistickej sezóny je k dispozícii 7 dní v týždni. Aktuálne otváracie hodiny si pred návštevou môžete overiť na oficiálnej stránke informačného centra.

kupele.piestany-spa.info/turisticke-informacie/

Mesto Piešťany - Oficiálna stránka mesta Piešťany

Informácie o nakladaní s odpadom; Súhlas so zriadením Malého zdroja znečisťovania ovzdušia; ... Bytový podnik Piešťany s.r.o. Kontakty. Mesto Piešťany Nám. SNP 1475 / 3, 92145 Piešťany. Spojovateľka: 033 77 65 311 E-mail: msu@piestany.sk. Technický prevádzkovateľ: ...

www.piestany.sk/

Piešťany | Sorea

S kúpeľmi rástlo mesto Piešťany a s mestom rástli kúpele. Dnes tvoria jeden organizmus, previazaný urbanisticky, architektonicky, funkčne, kultúrne a spoločensky tak, že jedno je nemysliteľné bez druhého. Bližšie informácie o meste nájdete na oficiálnej stránke mesta Piešťany www.piestany.sk. História mesta v skratke

www.sorea.sk/informacie-pre-zakaznikov/informacie-o-lokalitach/piestany

Prírodné liečivé zdroje v Piešťanoch - VEDA NA DOSAH

Prírodné liečivé zdroje v Piešťanoch. Marta Bartošovičová externá redaktorka. 18. júla 2018. V Piešťanoch sa nachádzajú pramene termálnej minerálnej vody, ktorá má vysoký obsah minerálov a značné množstvo síry a sírovodíka. Vyviera z hĺbky Zeme v obtokovom ramene rieky Váh. V jej usadeninách sa tvorí sírne bahno ...

vedanadosah.cvtisr.sk/zdravie/medicina/prirodne-liecive-zdroje-v-piestanoch/

Piešťany: kúpele, mesto, zaujímavosti, výlety

Mesto Piešťany leží na strednom Slovensku v údolí rieky Váh. Už od nepamäti je známe prevažne kúpeľnou liečbou. A to nielen u nás, ale aj v zahraničí. Právom ide o jedno z vyhľadávaných centier liečby reumatizmu. Vďačí za to miestnym kúpeľom a Národnému centru reumatických chorôb. Piešťany sú stredne veľké ...

kupele.piestany-spa.info/

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV - Piešťany

Od 1.1.2020 nadobudlo účinnosť VZN mesta Piešťany č. 13/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia ...

www.piestany.sk/info/spravy/dolezite-informacie-pre-danovnikov-4275sk.html

Cyklotrasa Hlohovec – Piešťany – Beckov – Nemšová - informácie ...

Penzión Eko Park Piešťany 8,7 km. Apartmány LINEA Deluxe 10,8 km. Apartmán Lodenica 11,1 km. Penzión Hellene 11,5 km. Grand Boutique Hotel Sergijo, luxury boutique hotel 11,6 km. Vlnka Apartments ... Pre informácie o aktuálnych otváracích hodinách kontaktuje priamo prevádzkovateľa!

www.slovenskycestovatel.sk/item/cyklotrasa-hlohovec-piestany-beckov-nemsova

Prechádzky rozprávkovým parkom 2019 - nové informácie

Materské centrum Úsmev a Mesto Piešťany pozývajú všetky deti a ich rodičov na Prechádzku rozprávkovým parkom 2019, ktorá sa uskutoční 8.6.2019 v čase od 10.00 h do 15.00 h v mestskom parku.

www.piestany.sk/info/spravy/prechadzky-rozpravkovym-parkom-2019-nove-informacie-2098sk.html

INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII KOLONÁDOVÉHO MOSTA - Piešťany

INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII KOLONÁDOVÉHO MOSTA 6. Dátum vloženia: 13. 6. 2019 10:13 Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2021 13:30. ... Služby mesta Piešťany, p.o. Mestská knižnica Mestské kultúrne stredisko Bytový podnik Piešťany s.r.o. Kontakty. Mesto Piešťany Nám. SNP 1475 / 3, 92145 Piešťany

www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/informacie-o-rekonstrukcii-kolonadoveho-mosta-2110sk.html

Práca ihneď: V kultúre a umení Piešťany - Júl 2022 - 130 ponúk práce ...

Práca: V kultúre a umení Piešťany • Vyhľadávanie z 37.000+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Piešťany • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: V kultúre a umení nájdete ľahko!

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-v-kult%C3%BAre-a-umen%C3%AD/Pie%C5%A1%C5%A5any

Stanislav Párnický – Wikipédia

Životopis. Narodil sa 11. apríla 1945 v Piešťanoch.V roku 1967 doštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia. Po skončení štúdia na vysokej škole pôsobil v Divadle Slovenského národného povstania v Martine (dnes Slovenské komorné divadlo v Martine).Po jeho pôsobení v divadelnom prostredí sa na dlhé roky presunul do Slovenskej ...

sk.wikipedia.org/wiki/Stanislav_P%C3%A1rnick%C3%BD

Cenu Fondu výtvarných umení získa... - Dom umenia Piešťany - Facebook

Cenu Fondu výtvarných umení získa Klára Pataki Autorke diel, ktorýc... h výstava prebieha v Galérii Domu umenia Piešťany od začiatku júna, udelia ocenenie zástupcovia Fondu výtvarných umení v piatok 1. júla. Slávnostné odovzdávanie sa začína o 17.30 h a po ňom sa v Malej sále Domu umenia uskutoční koncert Beethoven – Piešťanské reminiscencie (začiatok je o 19.30 h).

www.facebook.com/domumenia/posts/5395236027207167/

Juraj Bartusz – Wikipédia

Juraj Bartusz (* 23. október 1933, Kamenín) je slovenský sochár, grafik, performer, neoavantgardný umelec.. V 60. rokoch 20. storočia vystavoval s výtvarnou skupinou Konkrétistov (vedenou teoretikom umenia A. Pohribným). Bol manželom (1961 – 1984) sochárky Márie Bartuszovej. Jeho súčasnou manželkou je poetka Jana Bodnárová.Pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných ...

sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Bartusz

Prijímacie konanie - Informácie pre budúcich študentov gymnázia ...

Informácie pre uchádzačov a zákonných zástupcov maloletých uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany. Výsledkové listiny prijímacích skúšok jednotlivých študijných odborov na Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9 , Piešťany, na školský rok 2023/2024 . 7902J00 gymnázium - 4-ročné ...

gypy.edupage.org/a/prijimacie-konanie

Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave ...

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach; Koncepcie škôl a školských zariadení; Všeobecne záväzné nariadenia; Prázdniny; Doprava. Územný generel dopravy - 03⁄2010; Technická štúdia a zámer „Cesta II⁄499 PIEŠŤANY – Južný obchvat“ – 12⁄2009

www.piestany.sk/mesto/kultura-1/kulturne-podujatia/symfonicky-orchester-vysokej-skoly-muzickych-umeni-v-bratislave-koncert-2998_828sk.html

Informácie o štúdiu - TUKE

Informácie o štúdiu . Organizácia štúdia; Na Fakulte umení TUKE sa poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch kreditného vysokoškolského štúdia podľa zákona č. 131/2002 Zb. z. o vysokých školách: ⇒ 1. stupeň - bakalársky (titul Bc.) - študijné programy architektúra a urbanizmus, dizajn a voľné výtvarné ...

fu.tuke.sk/wps/portal/fu/studium/informacie-o-studiu

Informácie o kurze - Piešťany - Príprava na manželstvo

Kurzy prípravy na manželstvo sa líšia od klasickej farskej náuky pred sobášom hlavne tým, že: sú umiestnené v dostatočnom časovom predstihu. Ich snahou je posunúť prípravu na manželstvo do obdobia známosti (jeden rok i viac pred sobášom) na rozdiel od bezprostrednej prípravy (tri mesiace pred sobášom) tvorí ich menšia ...

snubenci.piestanycm.fara.sk/informacie

Informácie o ubytovaní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická ...

Školský internát sa nachádza v areály školy na Brezovej ulici 2. Má celkovú kapacitu 210 miest. Ubytovanie poskytuje pre študentov a žiakov: SOŠ záhradníckej. SPŠ elektrotechnickej. SOŠ technickej. SOŠ obchodu a služieb. ak je voľná kapacita poskytuje sa aj pre študentov ÚCM Trnava, ktorí navštevujú IFBLR v Piešťanoch.

info-spsepn.edupage.org/a/informacie-o-ubytovani

O lekárovi - Lekar.sk

Informácie o ambulancii. Odborné zameranie: pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa; ... Jesenského 19/4290, Piešťany. 2. Jesenského 19/4290, Piešťany. všeobecná starostlivosť o deti a dorast ; Všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast; Odborná detská ambulancia, s.r.o. Kontaktné údaje mudr.kabatova ...

lekar.sk/lekar/mudr-jarmila-kabatova