Študentské a absolventské spolky • okr. Piešťany a okolie

KVAK

Pořádání akcí pro absolventy gymnázia.

106 kmČeská republika Brno - Štýřice, Vídeňská 55/47

Integrity Life

Pořádání akcí, přednášek, diskuzí, setkání s osobnostmi, kreativních workshopů, outdoorových aktivit či jazykových a sportovních kempů pro studenty.

Spolek mediků lékařské fakulty Masarykovy university v Brně

Hájení zájmů studentů lékařské fakulty Masarykovy univerzity, podpora vztahů mezi mediky z ostatních vysokých škol.

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity

Zabýváme se upevňováním sounáležitostí absolventů Masarykovy univerzity, zprostředkováváním kontaktů absolventů a šířením dobrého jména univerzity.

Erasmus Student Network Česká republika o.s.

Studentská organizace usnadňující vzájemné kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností mezi studenty, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

GFPS-CZ

Provozujeme studentskou organizaci nabízející pořádání jazykových kurzů němčiny s možností stipendia a kontaktu se studenty z Německa a Polska.

Biomania

Pořádáme kulturní, společenské i sportovní akce, přednášky a konference.

Unie studentů farmacie

Specializujeme se na sdružování studentů farmacie Veterinární a Farmaceutické Univerzity v Brně.

Kruh zlatého trojúhelníku

Provoz občanského sdružení mladých lidí zaměřeného na účelné využívání volného času.

100 kmČeská republika Přerov - Město, nábř. Dr. Edvarda Beneše 1936/16

Spolek mediků Lékařské fakulty UP v Olomouci

Naším cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na fakultě.

Česká asociace studentů psychologie, o.s.

Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice a profesní rozvoj studentů psychologie.

Studentský klub Párátko

Zajišťujeme vytváření podmínek pro setkávání mládeže v prostorách klubu a realizaci volnočasových aktivit.

IAESTE VŠB-TU Ostrava

Naší hlavní náplní je mezinárodní výměnný program pro studenty vysokých škol v České republice. Mimo tuto činnost připravujeme pro studenty mnoho jiných projektů jako například Katalog pracovních příležitostí, Veletrh pracovních příležitostí a jiné.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 12:00)

Regionální vysokoškolské infocentrum, o.s.

Hlavním úkolem sdružení je navazování kontaktů mezi budoucími absolventy vysokých škol a jejich potencionálními zaměstnavateli.