Náboženská spoločnosť českých unitářů • okr. Piešťany a okolie

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova, poskytování péče a pomoci, pořádání vzdělávacích a sportovních kurzů pro děti a dospělé.

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

Náboženská společnost českých unitářů – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_ …

Náboženská společnost českých unitářů (NSČU) je česká náboženská společnost. Hlásí se ke společenství světových unitářů a univerzalistů, s nimiž je spojena v urganizaci ICUU. NSČU je definována jako samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba.

Náboženská situace v Československu v roce 1951

info.dingir.cz/2021/09/nabozenska-situace-v-cesk …

Náboženská společnost československých unitářů, v současnosti Náboženská společnost českých unitářů. Státem uznané církve byly – jak je patrné z poznámek u jejich seznamu – v různé míře pronásledovány a šikanovány, ale všechny se komunistickým úřadům podařilo kontrolovat prostřednictvím zákona 218/ ...

Náboženská společnost českých unitářů – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/N%C3%A1bo%C …

Náboženská společnost českých unitářů je součástí volného světového společenství unitářů a univerzalistů. Z původně křesťanských reformačních důrazů se v tomto společenství vyvinula celá řada postojů až k těm, které již záměrně překročily rámec křesťanství; jen někteří členové unitářské společnosti se považují za křesťany.

Náboženská společnost českých unitářů - unitaria.cz

unitaria.cz

Náboženská společnost českých unitářů. Každý z nás může světu přinášet dobro a lásku, každý z nás může být světu požehnáním. Je tvou volbou, rozněcuješ-li ve svém životě světlo. Je tvou volbou, předáváš-li světlo svého poznání druhým.

Náboženská společnost českých unitářů (JKI-K) – Religionistická ...

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/N%C3%A1bo%C …

Náboženská společnost českých unitářů Menší náb. společnost působící na území ČR. Prvé příznivce získalo unitářství v čes. zemích po 1. svět. válce.Dříve baptistický kazatel Norbert Fabián Čapek (1870-1942) založil 1922 na základě osobních kontaktů s amer. hnutím volné sdružení Svobodné bratrství, které propojovalo soudobé unitářství s ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/unitarstvi/ceske.html

10. 1942 v koncentračním táboře v Dachau. V roce 1930 byli unitáři státem uznáni a zaregistrováni jako Náboženská společnost unitářů československých. Unitářství je dnes v mnohých ohledech podobné ostatním náboženstvím. Máme dávnou tradici, hrdiny a mučedníky, známé průkopnické osobnosti ve vědě i jiných ...

Náboženská společnost českých unitářů – Náboženský infoservis

info.dingir.cz/tag/nabozenska-spolecnost-ceskych …

Brněnští unitáři zvou na výstavu. od Náboženský infoservis 11. 3. 2022. Náboženská společnost českých unitářů oslaví letos 100. výročí od svého založení a chystá bohatý program události. Jejich program je dostupný zde. Nyní probíhá v prostorách Křížové chodby brněnské Nové radnice putovní výstava ….

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/tvurci-zivot

Náboženská společnost českých unit ... z archivu Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/eshop

Praha: Obec širšího společenství českých unitářů, 1. vydání. ISBN: 978-80-904909-3-2. brožovaná, 68 stran, 17,5 × 25 cm. Tvorba se zdaleka netýká jen umění a řemesel, je ze své podstaty obsažena v každé činnosti, na níž člověku záleží, kterou nedělá jen mechanicky.

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/sluzby/svatby.html

Když se dva lidé rozhodnou spojit své cesty životem, je to významná událost. Podobně jako v jiných náboženských tradicích i unitáři oslavují spojení lidských životů v rámci svatebního obřadu manželským slibem. Unitářská svatba je plně legální a splňuje všechny zákonné požadavky k registraci. Ačkoliv ...

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/organizace/obce.html

Obec unitářů v Ostravě. Všechny obce jsou samostatnými právnickými subjekty s vlastní správou i hospodařením. V rámci obcí mohou fungovat i takzvané místní skupiny, tedy menší společenství bez právní subjektivity vázané zpravidla k nějaké obci či městu ČR, které mívají organizovaný vlastní program.

Unitářství – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A1%C5%99stv%C3%AD

České unitářství vděčí za své přežití faktu, že pražský palác Unitaria byl postaven s finanční pomocí amerických a britských unitářů a nemohl proto být v období totality vyvlastněn. Unitaria je užíváno jako označení místa, kde se setkávají unitáři, členové Náboženské společnosti českých unitářů.

Náboženská společnost českých unitářů

unitaria.cz/kontakt/obce.html

Náboženská společnost českých unit ... Pražská obec unitářů. Anenská 186/5, 110 00 Praha 1. tel.: 603 561 301. mail: info@unitaria-praha.cz. duchovní: Rev. Petr Samojský ...

Náboženská společnost českých unitářů - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/404511-nabozenska-spolecnost …

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a provozní hodiny Náboženská společnost českých unitářů, Praha, Staré Město. Telefon: 222 220 … Přidat firmu. Osobní menu. Seznam.cz. Náboženská společnost českých unitářů ... Náboženská společnost českých unitářů. Karlova 186/8, 110 00 Praha, Staré ...

Náboženská společnost českých unitářů - Mapy.cz

mapy.cz

Zavřeno. Páteční shromáždění se pořádá od 17 hodin. +420 549 210 854. unitaria.brno@seznam.cz. www.unitaria.cz. Navrhnout úpravu údajů. Je toto vaše firma? Počasí -4°. Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci.

Náboženská společnost českých unitářů – Praha 1 | idatabaze.cz

www.idatabaze.cz/firma/170263-nabozenska-spolecn …

Náboženská společnost českých unitářů. 5.0. ★★★★★. ★★★★★. (13) Karlova 186/8, 110 00 Praha 1 Bezdlužná. Obec širšího společenství českých unitářů se snaží vytvářet duchovní domov pro své členy a přátele. Naším oborem je také pronájem společenských sálů.

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice

www.mvcr.cz/soubor/informace-c-16-2016-priloha.a …

Náboženská společnost českých unitářů 17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 18. Novoapoštolská církev v České republice 19. Pravoslavná církev v českých zemích 20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání 21. Starokatolická církev v České republice .

Církve a náboženské společnosti - Informační systém

is.muni.cz/el/1456/podzim2010/MKV_EKKU/um/cirkve …

Náboženská společnost českých unitářů 3 ~ ~ ~ ~ 3 0,06 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 160 ~ ~ ~ ~ 160 3,24 ... Náboženská společnost českých unitářů 3,00 101 Bratrská jednota baptistů 21,70 168 Ostatní církve a náboženské společnosti celkem 1 382,91 CELKEM 4 136,59 739.

Tab. 156 Obyvatelstvo podle věku, náboženské víry a podle pohlaví 1 ...

www.czso.cz/staticke/data/2000013/CR/SPCR156.pdf

Náboženská společnost českých unitářů 155 3 1 4 5 12 11 19 22 28 28 22 - Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 13 069 1 048 629 736 793 981 1 239 2 526 1 981 1 709 904 509 14 Novoapoštolská církev v ČR 96 4 3 4 10 9 10 8 17 17 6 8 -

Ivan Sommer - člen MSS OUB - Náboženská společnost českých unitářů ...

cz.linkedin.com/in/ivan-sommer-74461365

Náboženská společnost českých unitářů ... Náboženská společnost českých unitářů 2013 – do současnosti 9 let. Morava spiritualita prostředí, univerzualismus manager Sophia Con 2005 – do současnosti 17 let. Brno poradenství QMS ISO 9000, EMS ISO 14000, analýza kontaminantů - materiály, prostředí ...