Masarykova univerzita • okr. Piešťany a okolie

Centrum doplňkové činnosti Ekonomicko-správní fakulty

Centrum zabezpečuje poradenskou a expertizní činnost, pronájmy fakultních prostor a dalších zařízení v rámci doplňkové činnosti a dále činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomie.

Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Fakulty sportovních studií

Výuka sportovní edukace. Součástí katedry jsou oddělení atletiky, gymnastiky a tance, plaveckých sportů, sportovních her, úpolů, sportů v přírodě a turistiky.

Masarykova univerzita - Centrum jazykového vzdělávání Fakulty sociálních studií

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů z oblasti humanitních, mediálních, komunikačních a mezinárodních teritoriálních studií, sociologie, psychologie a politologie.

Seminář estetiky Filozofické fakulty

Výuka estetiky a obecné teorie umění, sémiotiky a strukturalismu, historické poetiky a rétoriky, dějin estetiky, sociologie a psychologie umění, kulturní antropologie, teorie médií a umělecké kritiky.

Právnická fakulta

Nabídka studia bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblasti místní správy, práva sociálního zabezpečení a různých právních odvětví.

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti apidologie, výživy, imunologie hmyzu, neurobiologie, tkáňových kultur, imunologie a neuroetologie.

O univerzitě | Masarykova univerzita

www.muni.cz/o-univerzite

Ceitec je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií. Na 490 odborníků z různých oborů se tu zabývá výzkumy, které v budoucnu ovlivní život nás všech. Osobnosti vědy a veřejného života pravidelně oceňujeme. Více o vědě a výzkumu Oceněné osobnosti.

Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů | Masarykova univerzita

www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-st …

Máme pro vás nejširší nabídku oborů. Dny otevřených dveří. Přijďte si vybrat svoji fakultu. Navštivte na podzim celouniverzitní Open Day nebo na podzim a v zimě dny otevřených dveří a poznejte život na fakultě. Konkrétní termíny najdete na našich stránkách a na stránkách jednotlivých fakult.

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Masarykova univerzita potřetí podpořila podnikavé studenty, na jejich rozvoj letos měla vyčleněno až 600 000 Kč. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v pátek 9. června v kreativním hubu KUMST.

Chci studovat | Masarykova univerzita

www.muni.cz/uchazeci

Masarykova univerzita. Chci studovat. O studiu na MU. Bakalářské a magisterské studium. Vyberte si z nejširší nabídky oborů prezenčního a kombinovaného studia. Podívejte se na nabídku Navazující Mgr. studium. Pokračujte ve studiu Doktorské studium. Vědecká kariéra na MU ...

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Fakulta_informatiky_Masary …

49°12′35,96″ s. š., 16°35′56,07″ v. d. www.fi.muni.cz. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity ( FI MU) je fakulta Masarykovy univerzity, která rozvíjí vzdělávací, vědeckou a doplňkovou činnost v oblasti informatiky jako disciplíny věnované metodám, modelům a nástrojům zpracování informací, zejména pak pomocí ...

Univerzitní kampus Bohunice – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Univerzitn%C3%AD_kampus_Bo …

Hlavní budova a vstup do kampusu. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (UKB) je rozlehlá moderní stavba zbudovaná pro výukovou a vědecko-výzkumnou práci studentů a pracovníků lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Součástí kampusu se taktéž stal Středoevropský technologický institut ...

Filozofická fakulta MU

www.phil.muni.cz

O baltistiku na MU projevila zájem premiérka Litevské republiky. Masarykova univerzita přivítala na půdě filozofické fakulty delegaci Litevské republiky. Předsedkyně vlády Ingrida Šimonytė a velvyslanec Litvy v ČR Laimonas Talat-Kelpša se potkali nejen s rektorem MU a děkankou fakulty, ale i studenty baltistiky. 3. 6.

Absolventi a závěrečné práce - Informační systém

is.muni.cz/thesis

Vyhledávání absolventů a závěrečných prací. Hledaný výraz Omezit hledání na. Název práce

Menzy MUNI | Správa kolejí a menz

www.skm.muni.cz/stravovani/menzy-muni

Vyberte si z 8 menz, bufetů a dalších stravovacích zařízení Masarykovy univerzity. Ve všech jídelnách můžete využít zvýhodněných cen pro studenty MUNI.

Home - Centre for International Cooperation | Masaryk University

czs.muni.cz/cs

Do světa s MUNI! Už se doma nudíte? Sbalte si kufry a hurá za studiem! Na zlatém podnose vám naservírujeme tolik zahraničních univerzit, že vám z toho půjde hlava kolem. Stačí si jen vybrat!

Masarykova univerzita | Brno - Facebook

www.facebook.com/masarykova.univerzita

Masarykova univerzita, Brno. 51,343 likes · 1,626 talking about this · 8,327 were here. Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v Česku a uznáv

O U3V | Univerzita třetího věku | Masarykova univerzita

u3v.muni.cz/o-nas/o-u3v

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti ...

Právnická fakulta LAW MUNI

www.law.muni.cz/content/cs

Workshop „International Master Research Seminar in Comparative Law“ byl součástí kurzů vypsaných v rámci aliance EDUC (European Digital UniverCity). Následovalo setkání Nanterre Network, který vznikl na půdě právnické fakulty Nanterre Université Paris a schází se na něm každoročně představitelé několika právnických ...

Masarykova univerzita – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Masarykova_univerzita

Masarykova univerzita (latinsky Universitas Masarykiana, v letech 1960–1990 Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) je česká univerzita se sídlem v Brně.Založena byla v roce 1919 jako druhá česká univerzita. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je druhou největší vysokou školu v České republice. Má deset fakult a provozuje mimo jiné své Mendelovo ...

Masarykova univerzita - Vysoké školy

www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/masarykova-univerz …

S volbou správné vysoké školy pomáháme už od roku 2000. Vybírejte vysokou školu podle zaměření a oboru studia, preferované lokality nebo typu a formy studia. Prohlédněte si podmínky přijetí na vysokou školu a pečlivě zvažte všechny možnosti dalšího studia na soukromé nebo státní vysoké škole.

Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy ... - Masarykova univerzita

www.muni.cz/vyzkum/publikace/713766

Masarykova univerzita. Výzkum. Publikace. Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy, náležitosti a vlastnosti. ... zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006: Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta Citace: Obor: Právní vědy ...

Udržitelnost na Masarykově univerzitě

sustain.muni.cz

Udržitelnost na MUNI. Udržitelně zaměřený výzkum, vzdělávání a šíření povědomí uvnitř akademické obce i v celé společnosti jsou klíčové kroky k integraci relevantních principů do všech společenských procesů na cestě k udržitelné budoucnosti. Masarykova univerzita vnímá svoji odpovědnost a přispívá nejen k ...

Přehled - E-ZAK MUNI

zakazky.muni.cz

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB) .

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. - Masarykova univerzita

www.muni.cz/lide/19402-marek-svoboda/zivotopis

Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 23-23. ISBN 978-80-210-4234-6. ... Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006. s. 213. ISBN 80-969532-6-5. URL info; SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů ...

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1_fa …

Historie. Masarykova univerzita byla založena 28. ledna 1919 v Brně na základě usnesení Národního shromáždění, na popud poslanců Aloise Jiráska, Engliše a jejich kolegů.. Vydáním Zákona o zřízení Masarykovy univerzity (zákon č. 50/1919 Sb.) shromáždění nařídilo založení československé státní univerzity v Brně o čtyřech fakultách.