Združenia duševne chorých • okr. Piešťany a okolie

Biofeedback centrum Uh. Hradiště

Nabízíme EEG Biofeedback, terapeutickou metodu umožňující regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku s využitím speciálního počítačového programu.

59 kmČeská republika Uherské Hradiště - Rybárny, Šaňákova 51

OTVORENÉ (nonstop)

Sanity o.s.

Jsme občanské sdružení příbuzných, přátel a příznivců pomoci duševně nemocným se specializací na schizofrenii. Naším cílem je seznámit širokou veřejnost s duševně nemocnými a duševními nemocemi a změnit převážně negativní náhled na tyto nemoci a lidi jimi …

BESKYD DZR, o.p.s.

Poskytování ubytování a stravování pro osoby se sníženou soběstačností.

Fokus - Opava

Sdružení poskytuje sociální služby duševně nemocným a mentálně postiženým při jejich návratu do společnosti.

Sagapo

Nabídka asistenčních, výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních služeb pro mentálně postižené.

Péče o duševní zdraví - region Pardubice

Poskytování sociálních služeb pro duševně nemocné nad 18 let.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Ľudia s duševnými poruchami majú byť ... - Zdravotnický deník

www.zdravotnickydenik.cz/2023/01/ludia-s-dusevny …

Ľudia s duševnými poruchami majú byť súčasťou komunity. Izolácia im neprospieva. 31.1.2023. Evropské zdravotnictví. Duševné poruchy už nie sú takým tabu, akým boli v minulosti. O duševnom zdraví sa na verejnosti rozpráva čoraz častejšie, avšak stále to nestačí. Podľa oficiálnych európskych štatistík Depression ...

Odborná publikácia vydaná v rámci projektu „Posilnenie ľudských zdrojov ...

dusevnezdravie.sk/wp-content/uploads/2020/07/dus …

Duševne chorí sa vrátili do spoločnosti ale neprinieslo to vždy očakávané zlepšenie. Spoločnosť nebola ešte pripravená na takúto náhlu zmenu a nové požiadavky na poskytovanie služieb v oblas-ti duševného zdravia. Jednou z hybných síl deinštitucionalizácie bola aj skupina, ktorá poukazovala na závislosť du-

Diplomová práca

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/798 …

trestnoprávneho konania s duševne chorých páchateľom a ochranné opatrenia. Venovali sme sa vybraným aspektom vnímania trestnej činnosti – motivácii, atribúcii viny, sebaobrazu a trestu. Popísali sme duševné poruchy v psychiatrickej ochrannej liečbe a ich forenzný význam.

HNonline.sk - Psychicky chorí ľudia sú bezbranní a zraniteľní

hnonline.sk/prakticke-hn/26616-psychicky-chori-l …

Program podporuje aj Psychiatrická spoločnosť. Dnes funguje päť miestnych centier -- dve v Bratislave, po jednom v Trenčíne, Košiciach a v Rimavskej Sobote." Kým vo svete sa viac do boja s diskrimináciou duševne chorých zapájajú profesionáli, na Slovensku sa v ňom viac angažujú práve pacienti a ich príbuzní.

Dobročinné organizace na Slovensku - Modrý koník

www.modrykonik.sk/ine/dobrocinne-organizace-na-s …

Dobročinné organizace na Slovensku. Nadácia ALLIANZ. aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Zober loptu, nie drogy, n.o. angažovanosť v oblasti organizácie športových podujatí masového charakteru určených deťom a mladým, prostredníctvom ktorých sa snaží o ...

ODOS - Liga za duševné zdravie

dusevnezdravie.sk/odos

Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých – OPORA (r.1999) V súčasnosti sú členmi ODOS. občianske zduženia ľudí s duševnými poruchami (názov, sídlo, rok založenia): OZ VIKTÓRIA (Bratislava, 1997) OZ TREND G+N(R. Sobota, 2001) OZ POZDRAV (Michalovce, 1997) OZ DELFÍN (Zvolen, 2001) OZ SANARE (B. Bystrica ...

Opora G+N – Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých

www.oporagn.sk

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N vzniklo v roku 2001 a jeho hlavným cieľom je sociálna inklúzia osôb s duševným ochorením.V roku 2004 Združenie OPORA G+N zriadilo zariadenie sociálnych služieb Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, v ktorom ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje tri druhy sociálnych služieb:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N

www.facebook.com/people/Zdru%C5%BEenie-pr%C3%ADb …

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Rimavská Sobota. 59 likes. Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N vzniklo v roku 2001, jeho hlavným

VIENALA | Združenie Vienala, na podporu a pomoc duševne a telesne ...

vienalars.sk

Našim cieľom je podporovať samostatnosť prijímateľov sociálnych služieb pri všetkých činnostiach a aktivitách. V rámci sociálnej rehabilitácie sa v zariadení realizuje : Nácvik osobnej hygieny. Dosiahnutie samostatnosti pri stravovaní a obliekaní. Nácvik starostlivosti o čistotu a poriadok prostredia. Nácvik ...

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G ... - e-VÚC

www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby …

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova 613. Druh sociálnej služby: Denný stacionár Rozsah: neurčitý čas ... Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N Kraskova 613/3 97901 Rimavská Sobota IČO: 37830601. Mapa.

NÁRODNÝ PROGRAM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA - Psychiatry.sk

www.psychiatry.sk/cms/File/NPDZ.pdf

• odstránenie všetkých foriem diskriminácie duševne chorých a hendikepovaných. V roku 1991 bola prijatá Reforma psychiatrickej starostlivosti v Slovenskej republike a v roku 1997 Koncepcia odboru psychiatria. Oba materiály riešia starostlivosť o duševné zdravie v nových socio–ekonomických a spoločenských podmienkach.

Stigmatizácia duševne chorých... - Liga za duševné zdravie SR | Facebook

www.facebook.com/ligazadusevnezdravie/posts/1015 …

Stigmatizácia duševne chorých z pohľadu pacienta - je názov diplomovej práce študentky Veroniky Janíkovej, ktorá všetkých ochotných ľudí prosí o... Jump to. Sections of this page. ... ktorých stav si ale vyžaduje pokračujúcu terapiu vytvorilo združenie 4Arts Therapy.

ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Ondrej-Pec/publicat …

Združenie pre duševne chorých Integra. Michalovce. Bratislava 1996. skúsenosti rakúskych kolegov a ich vhodné rady pre ro- dinných príslušníkov. Predkladáme názor, Že plnohod-

Pacientske organizácie a združenia - NPZ

www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2015_10 …

Združenie zabezpečuje okrem iného pre pacientov i odborné poradenstvo v každej životnej situácii, s ktorou sa môže pacient s chorobami srdca a ciev stretnúť. Nemožno nespomenúť rovnako ani Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy, ktorá vznikla ako záujmové ...

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N

www.facebook.com/OPORAGN/posts/141940924345933

V Gemerských zvestiach. Ďakujeme. See more of Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N on Facebook

O nás - Kto sme - Liga za duševné zdravie

dusevnezdravie.sk/kto-sme

Kto sme. Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Financovaná je najmä cez schválené projekty z grantových schém ministerstiev SR, grantových výziev firiem a nadácií ...

Spravodajca Zdravie-EÚ - Európska komisia - Die Europäische Kommission

ec.europa.eu/health/newsletter/58/newsletter_sk. …

GAMIAN — Svetová aliancia sietí na ochranu duševne chorých - Európa. EUFAMI - Európska federácia združení rodín ľudí s duševnými chorobami. ENMHP – Európska sieť pre podporu duševného zdravia. ESMHD — Európska spoločnosť pre duševné zdravie a hluchotu. Alzheimer Europe. WHO Európa — Duševné zdravie. WHO ...

DELFÍN občianske združenie pre duševné zdravie - Azet.sk

www.azet.sk/firma/874242/delfin-obcianske-zdruze …

DELFÍN občianske združenie pre duševné zdravie - Občianske združenie pre duševné zdravie - rehabilitačné stredisko, skupinová a individuálna práca s klientmi, tvorivé dielne, športové aktivity - Bowling, tenis, ... Pozrite si tiež: Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých Časopisy a periodická tla ...

Občianske združenie Podané ruky – Psychosociálne centrum Košice

pscentrum.sk/aktivity/oz-podane-ruky

Občianske združenie Podané ruky vzniklo roku 2004 a vystupuje ako mimovládna organizácia, ktorá úzko spolupracuje s organizáciou Psychosociálne centrum so sídlom na Löfflerovej 2 v Košiciach. Táto spolupráca vznikla z nevyhnutnej potreby starostlivosti o duševné zdravie obyvateľov, ktoré je jednou zo základných hodnôt života.

After Darkness (1985) | Recenze - Uživatelské | ČSFD.cz

www.csfd.cz/film/7068-after-darkness/recenze

Aby muž upokojil svoje zlé svedomie, navštívi svojho narušeného mladšieho brata, ktorý sa po pokuse o samovraždu dostal do ústavu pre duševne chorých. Snaží sa priviesť ho späť do psychickej spôsobilosti prostredníctvom osobného kontaktu.