Pomoc zdravotne postihnutým • okr. Piešťany a okolie

LPN s.r.o.

LPN s.r.o.

Predávame nové aj použité elektrické invalidné vozíky, skútre, trojkolky pre seniorov a invalidov. Ponúkame široké spektrum polohovacích zdravotných postelí. V ponuke sú nové, ako aj predvádzacie, použité aj zánovné kusy. Ďalšie vybavenie nemocníc, domovov …

51 kmNová Dubnica, Topoľová 991 + pobočky (2)
Charita Strážnice

Charita Strážnice

Nestátní nezisková církevní organizace působící zejména v oblasti sociální a humanitární pomoci převážně na území města Strážnice a blízkého okolí. Charita se orientuje na tyto aktivity: Sociálně terapeutická dílna KOTVA. Charitní pečovatelská …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Blatnice pod Svatým Antonínkem

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast

Organizace sdružuje zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá jim.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, obecně prospěšná společnost

Usilujeme o co největší nezávislost osob se sluchovým postižením a seniorů na druhých osobách a institucích. Hájíme jejich práva a zájmy.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Uherský Ostroh

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ostrožská Nová Ves

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

POMOC JE NAŠE POSLANIE - Asociácia pomoci postihnutým APPA

appa.sk

od roku 2009 poskytujeme finančnú pomoc, podporu a poradenstvo zdravotne znevýhodeným osobám a ich rodinám. ... ktorí potrebujú všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo postihnutým predovšetkým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému a členom ich rodín. ... 921 01 Piešťany. Tel.: +421 33 381 3499 | E-mail ...

Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Piešťany | Zoznam.sk

www.zoznam.sk/firma/3323664/Asociacia-pomoci-pos …

Pomoc deťom a dospelým osobám s telesným postihnutím. ... Asociácia pomoci postihnutým - APPA. Pomoc deťom a dospelým osobám s telesným postihnutím. Adresa: Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany . Web: https://www.appa.sk. E-mail: info@appa.sk. Telefón: 033 3813 499. IČO:

Liečebne a sanatóriá, odporúčané liečebne (61 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/liecebne-a-sanatoria

Rehabilitácie, starostlivosť a pomoc zdravotne postihnutým deťom. www.nadaciaharmony.sk Kudlákova 2 , 841 01 Bratislava Kontakty. Tomesa - liečebné centrum Pridať hodnotenie. ... 921 12 Piešťany Kontakty. Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. Pridať hodnotenie.

Liečebne a sanatóriá - Slovensko (59 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/liecebne-a-sanatoria/slovens …

Rehabilitácie, starostlivosť a pomoc zdravotne postihnutým deťom. www.nadaciaharmony.sk Kudlákova 2 , 841 01 Bratislava Kontakty. Tomesa - liečebné centrum Pridať hodnotenie. ... 921 12 Piešťany Kontakty. Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. Pridať hodnotenie.

Pomôcky pre zdravotne postihnutých (315 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/pomocky-pre-zdravotne-postih …

Prežila som TO - občianske združenie. Pridať hodnotenie. Pomoc onkologických pacientom a ich rodinám, podpora umeleckej tvorby pacientov, predaj motivačnej literatúry, rozdávanie kníh a materiálov s motivačnou tematikou na onkologických pracoviskách. www.prezilasomto.sk Tekovská 1 , 934 01 Levice Kontakty.

Zdravotné postihnutia - združenia, NO - strana 2 — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Piešťany Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany. Pomoc deťom a dospelým osobám s telesným postihnutím. https://www.appa.sk. Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov, Nitra ... Pomoc zdravotne postihnutým deťom.

Pacientske organizácie a združenia - NPZ

www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2015_10 …

Pomoc zdravotne postihnutým. V nižšie uvedenom prehľade sú uvedené odkazy na stránky, ktoré sú obsahovo zamerané na informácie, odborné názory a rady týkajúce sa rôznych zdravotných postihnutí. Sú teda určené prioritne občanom so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečovať lepšie životné podmienky.

Pomôcky pre zdravotne postihnutých - Slovensko (307 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/pomocky-pre-zdravotne-postih …

Občianske združenie - pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším spoluobčanom. www.centrumsos.webnode.sk Ľ. Okaníka 6 , 949 01 Nitra Kontakty. ... Nábr. Ivana Krasku 4 , 921 01 Piešťany Kontakty. F84, o.z. Pridať hodnotenie. Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Združenie na pomoc rodinám s autistickým ...

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia-zdravotn …

Občianske združenie - pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším spoluobčanom. www.centrumsos.webnode.sk Ľ. Okaníka 6 , 949 01 Nitra Kontakty. Liga proti reumatizmu na Slovensku ... Ivana Krasku 4 , 921 01 Piešťany Kontakty. Protect Trade s.r.o. Pridať hodnotenie.

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia-zdravotn …

Občianske združenie, rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov. ac.uniza.sk Univerzitná 8215/1 , 010 26 Žilina Kontakty.

EUR-Lex - 32007R1371 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

Železničný podnik, predajca prepravných dokladov alebo prevádzkovateľ zájazdu poskytnú na požiadanie zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou informácie o prístupnosti služieb železničnej prepravy a o podmienkach prístupu k vozňu v súlade s pravidlami prístupu v zmysle článku 19 ods. 1 a ...

EUR-Lex - 32006R1107 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

Pri organizácii poskytovania asistenčných služieb zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou a výcviku svojich zamestnancov by letiská a leteckí dopravcovia mali brat' do úvahy dokument č. 30 Európskej konferencie civilného letectva („ECAC“), čast' I, oddiel 5 a jeho prílohy, najmä Etický kódex pre ...

EUR-Lex - 32006R1107 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL

Samotné riadiace orgány letísk môžu poskytovat' pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivost'ou. Vzhľadom na pozitívnu úlohu, ktorú v minulosti zohrali niektorí prevádzkovatelia a leteckí dopravcovia, môžu riadiace orgány uzatvárat' s tretími osobami zmluvy o zabezpečení takýchto asistenčných ...

Členstvo – Klub APPA

klub.appa.sk/clenstvo

Staňte sa členom Klubu APPA. Klub APPA vznikol predovšetkým preto, aby sme zdravotne znevýhodneným osobám a ich opatrovateľom uľahčili a urýchlili prístup k informáciám, ktoré pomáhajú pri získavaní finančnej pomoci. Registráciu obvykle vykonáva kontaktná osoba, ktorá je za dieťa/dospelého zodpovedná (rodič, starý ...

EUR-Lex - 32011R0181 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL

Dopravcovia a správcovia autobusových staníc spolupracujú, aby zabezpečili zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou pomoc za týchto podmienok: a) dopravcovi, správcovi autobusovej stanice, dopravným agentom alebo prevádzkovateľom zájazdov sa oznámi, že daná osoba potrebuje takúto pomoc, a to ...

Diplomová práca - Theses.cz

theses.cz/id/tfihb0/92268-329689998.pdf

Zákonník práce sa venuje zdravotne postihnutým v § 237, kde odkazuje na zvláštny právny predpis, ktorým je zákon o zamestnanosti č. 435/2004 Sb., ktorý upravuje oblasť zamestnanostizdravotne postihnutých. Pojem zdravotne postihnutá osoba sa používa aj v iných právnych normách napr. zákon o dôchodkovom poistení.

Zdravotné postihnutia - združenia, NO — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

Občianske združenie pre pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším spoluobčanom. https://centrumsos.webnode.sk/ Občianske združenie VÍZIA 2007, Bratislava Gercenova 11, 85101 Bratislava. Združenie pomáhajúce nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Očné prehliadky pre imobilných občanov, kiná pre nevidiacich.

EUR-Lex - 32010R1177 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL

Pomoc poskytovaná v prístavoch nachádzajúcich sa na území členského štátu by okrem iného mala umožniť zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou pokračovať z určeného bodu príchodu do prístavu na osobnú loď a z osobnej lode do určeného bodu odchodu v prístave vrátane nalodenia a vylodenia.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých

www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socia …

Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky, dotácie pre deti a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu ... Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých. Základné informácie. Základné informácie o kompenzácii sociálnych dôsledkov ŤZP . viac . Druhy peňažných ...

da.mindop.sk

da.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-dop …

Členské štáty musia ur čiť autobusové a autokarové stanice , kde sa poskytuje pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivos ťou a tieto stanice musia nahlási ť Európskej komisii do 1. marca 2013. Komisia potom na internete sprístupní zoznam ur čených autobusových a autokarových staníc. ...