Politické strany a hnutia

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Seznam politických stran a hnutí v Česku – Wikipedie

Politické strany. Logo Zkratka Název politické strany Politická ideologie/pozice Předseda Členové Webová stránka ...

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_stran_a_hnut%C3%AD_v_%C4%8Cesku

Občanské aktivity - Ministerstvo vnitra České republiky

Referendum, shromažďování, petice, veřejné sbírky a založení politické strany či hnutí

www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx

Kategorie:Politické strany v Česku – Wikipedie

Do této kategorie patří politické strany, ale i politická hnutí a podobné subjekty registrované v současnosti nebo minulosti v Ministerstvem vnitra České republiky.Související kategorie Politická hnutí v Česku zarhnuje širší ideové proudy v české politice.. Obrázky, zvuky či videa k tématu Politické strany v Česku na Wikimedia Commons

cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Politick%C3%A9_strany_v_%C4%8Cesku

Politická strana – Wikipédia

Politická strana je organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Aj hnutia v zmysle, v akom sa tento výraz používa u nás po Nežnej revolúcii, sú fakticky politické strany.

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

6 Politické strany Obsah Úvodem {Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského státu 1992 .... 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich strany ...

biblio.hiu.cas.cz/records/7d1d04f1-4951-4a6d-9e0a-a8c9189de322

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

1030 Politické strany Obsah Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského štátu 1992 - 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich ...

biblio.hiu.cas.cz/records/77b4bd2b-7774-4740-91ec-114013180d5f

Politické strany a hnutia

Prehľad – Politické strany a hnutia Tlačové oddelenie. Strana 4 z 10. práv, neboli ako také v rozpore so základnými princípmi demokracie.

www.echr.coe.int/Documents/FS_Political_parties_SLK.pdf

Politické strany a politické hnutia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Verejná správa. Politické strany a politické hnutia . Register politických strán a politických hnutí

www.minv.sk/

Politické strany a hnutia v SR

Politické strany a hnutia v SR Občan a štát. Podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia, register politických strán a politických hnutí, konania o zmene údajov zapísaných v registri strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany a sankcie za nesplnenie povinností ...

www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_politicke-strany-a-hnutia-v-sr

Politické hnutia - čo to je a aký je rozdiel od strán

Ako sa líšia strany od politických hnutí? Politické strany a hnutia majú mnoho charakteristických čŕt. Strana má jasnú štruktúru - ústredné a regionálne úrady.

biz.htgetrid.com/sk/new-politicheskie-dvizheniya-chto-eto-takoe-i-v-chem-otlichie-ot-partij.html

Politická strana – Wikipedie

Tradiční rozdělení. Tradičně se politické strany dělily na kádrové a masové.Tato typologie má sice význam spíše historický, ale přesto lze obě tendence v různé míře vypozorovat i v současných politických stranách.

cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Voľby - Jednotlivé politické strany, hnutia, koalície - Ľudová strana ...

Úvod » Jednotlivé politické strany, hnutia, koalície » Ľudová strana Naše Slovensko. Ľudová strana Naše Slovensko. ... 921 01 Piešťany, Slovenská republika (od 14. 9. 2009) Mgr. Rastislav Schlosár, Topoľčianska 29, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (od 3. 2. 2010)

volby.estranky.sk/clanky/jednotlive-politicke-strany_-hnutia_-koalicie/lsns.html

Ekologická politika. Strany a hnutia „zelených“ ako subjekty ...

vzťahov medzi subjektami politického systému (politické strany, hnutia, zá-ujmové „lobistické" skupiny), ktoré súperia o podiel na moci. V tomto súpe-rení sa rozhoduje, aký význam budú mať ekologické otázky a problémy medzi ostatnými druhmi politik.1

www.jstor.org/stable/44961045

Politické strany a hnutia — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Politické strany a hnutia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke-strany-hnutia/

Politické strany | Ťaháky-referáty.sk

Politické strany a hnutia v politickom systéme plnia určité funkcie: Funkcia integratívna – Poskytujú občanom, ktorí majú rovnaké zmýšľanie motiváciu, ciele alebo politicko-ideovú základňu väčšie možnosti podieľať sa na moci.

referaty.aktuality.sk/Politicke-strany/referat-12702

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

Evropské politické strany a evropské politické nadace; Nabídky a zakázky. Nabídka služebních míst; Nabídka ostatních míst; Nabídka majetku; Veřejné zakázky; Dotační tituly; Granty; Nabídka služebních míst v bezpečnostních sborech; Předběžné tržní konzultace; Průzkum trhu;

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Politika – Wikipédia

Medzi takéto subjekty môžu patriť jednotlivci (občania) alebo organizácie (politické strany a hnutia, mimovládne organizácie a iné záujmové skupiny). Vynútiteľnost politického rozhodnutia je zaistená autoritou, ktorá vykonáva politickú moc.

sk.wikipedia.org/wiki/Politika

Politické strany - Aktuálně.cz

Politické strany Česká pirátská strana (Piráti) Česká pirátská strana (Piráti) je politická strana liberálního charakteru. Založena byla roku 2009. ANO 2011 - politické hnutí Aktiv nespokojených občanů byl založen koncem roku 2011, v průběhu roku 2012 se registroval jako politické hnutí ANO 2011. ...

www.aktualne.cz/wiki/politika/politicke-strany/

Levice (Česko) – Wikipedie

Členem strany může být každý občan České republiky, starší 18 let, který není členem jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, souhlasí s programovými cíli strany a podle svých možností a schopností pracuje k jejich naplňování.

cs.wikipedia.org/wiki/Levice_(%C4%8Cesko)

ANO 2011 - politické hnutí - Aktuálně.cz

Politické strany Sdílet článek Facebook Twitter To se mi líbí ANO 2011 - politické hnutí Aktualizováno 4. 4. 2020 16:00 Aktiv nespokojených občanů byl založen koncem roku 2011, v průběhu roku 2012 se registroval jako politické hnutí ANO 2011. Populistické ANO je nyní nejsilnějším politickým subjektem v Česku.

www.aktualne.cz/wiki/politika/politicke-strany/ano-2011-politicke-hnuti/r~i:wiki:4007/