Postgraduálne štúdium • okr. Piešťany a okolie

Cognitum, s.r.o.

Nabízíme celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Pořádáme zakázkové kurzy a firemní školení zaměstnanců. Spolupracujeme s úřady práce.

Regionální kancelář Zlín

Nabídka postgraduální výuky a vzdělávání. Zajištění znalostí a dovedností mládeži, učitelům, dobrovolným konzultantům, firmám a společnosti.

Jindřich Škrla

Nabízíme pomoc při hledání seberealizace. Možná vás zajímá práce u nás, nebo práce v zahraničí, nebo jen přivýdělek při zaměstnání, nebo výdělek na internetu. Také vám zajistíme semináře a osobní rozvoj, aby z vás byl úspěšný podnikatel. Můžete mít podnikání …

Klinika onkologickej chirurgie OUSA A LFUK - www.ousa.sk

www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/kliniky-a-lozk …

Alžbety, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UCM Trnava-IFBLR Piešťany. Postgraduálne štúdium- vedieme doktorandov LFUK, vysokej školy sv. Alžbety, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UCM Trnava-IFBLR Piešťany. Sme členmi skúšobných atestačných komisií z chirurgie LFUK a SZU.

O škole | Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany - EduPage

hotelacademy.edupage.org/about

Od školského r. 1948/49 sa štúdium na hotelovej akadémii predĺžilo na dva roky. V šk. roku 1950/51 mala škola názov Vyššia hotelová škola. Štúdium na nej sa predĺžilo na 3 roky. V šk. roku 1951/52 sa štúdium predĺžilo na 4 – ročné s maturitou. Na škole pre spoločenské stravovanie v Piešťanoch (pod týmto názvom ...

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - Zdravotnícky pracovník - NPZ

www.npz.sk/sites/npze/Stranky/NpzArticles/2013_0 …

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 4. 4. 2016 - doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. Zdravotnícky systém vychádza z predpokladu, že na zabezpečenie požadovanej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby zdravotnícki pracovníci boli odborne pripravení v súlade s najnovšími poznatkami vedy ...

Pregraduálne, graduálne a postgraduálne vzdelávanie sociálnych ...

www.prohuman.sk/socialna-praca/pregradualne-grad …

Postgraduálne štúdium bolo podľa toho zákona v zásade doktorandským štúdiom a ukončovalo sa obhajobou dizertačnej práce (por. § 22). Zaujímavé je, že terminologicky sa vysokoškolské štúdium neoznačovalo ako graduálne ani pregraduálne vzdelávanie. Ani jeden z týchto pojmov nenájdeme v terminologických slovníkov.

Prijímacie konanie - Informácie pre budúcich študentov gymnázia ...

gypy.edupage.org/a/prijimacie-konanie

Informácie pre uchádzačov a zákonných zástupcov maloletých uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany. Výsledkové listiny prijímacích skúšok jednotlivých študijných odborov na Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9 , Piešťany, na školský rok 2023/2024 . 7902J00 gymnázium - 4-ročné ...

Postgraduálne vzdelávanie - Lekárska fakulta | UPJŠ - UPJS Kosice

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-anestezio …

Špecializačné štúdium lekárov Harmonogram školiacich akcií pre špecializačné štúdium v odbore anestéziológia a intenzívne medicína Sylabus na prípravu k špecializačnej skúške v odbore anestéziológia a intenzívna medicína Výučbové materiály Postery komplet Prílohy File File size HARMONOGRAM-kurzov-SS-I.-KAIM 202 KB HARMONOGRAM_kurzov_I._KAIM 200 KB

Postgraduálne štúdium | Paneurópska VŠ

www.paneurouni.com/blog-skoly/slovnik-pojmov/pos …

Postgraduálne štúdium. Postgraduálne štúdium je konkrétna forma špecializovanej prípravy absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorá je zameraná na rozšírenie či získanie nových vedeckých poznatkov. Na Slovensku patrí medzi postgraduálne štúdium rigorózne konanie, doktorandské štúdium, ale aj MBA a LL.M ...

Vysokoškolské a stredoškolské štúdium - vyhľadávací portál

www.studia.sk

Rozšírené. Na tejto stránke nájdete stredoškolské, vysokoškolské a postgraduálne štúdiá. Máte možnosť vybrať si štúdium z ponuky rôznych škôl. 1. Management v zdravotníctve. Cambridge Business School s.r.o. Praha 1. diaľkové, MBA. diaľkové, MBA.

Postgraduálne štúdium - uniba.sk

www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogick …

V odbore dermatovenerológia sa vykonáva základný a aplikovaný výskum, pregraduálna a postgraduálna výchova. Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností sa získa obsiahnutím štúdia celého odboru dermatovenerológia v súlade s pripravovanou ...

Postgraduálne štúdium - uniba.sk

www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska …

Postgraduálne štúdium. Klinika detskej kardiológie koncom roka 2010 získala akreditáciu MZ SR na postgraduálne vzdelávania v pediatrickej kardiológii. Na základe toho sa stala jediným pracoviskom v rámci SR, ktoré umožňuje nadstavbovú špecializáciu v odbore pediatrická kardiológia. Špecializačný študijný program z ...

Postgraduálne štúdium – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Postgradu%C3%A1lne_%C5%A1t …

Postgraduálne štúdium je špecializovaná príprava absolventov vysokých škôl zameraná na rozšírenie či ziskanie nových vedeckých poznatkov. V rokoch 1990 - 1996 bolo v zmysle slovenského vysokoškolského zákona označované doktorandské štúdium ako postgraduálne štúdium. Jeho absolventom bol udeľovaný titul Dr. pre ...

3D ortodoncia, s.r.o. - O nás

www.3dortodoncia.sk/sk/o-nas

1.9.2009 – 8/2015: postgraduálne vedecké štúdium na Lékarskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci – dizertačná práca: Diagnostika retence špičáku. Obhájený titul PhD. 1.4.2011 – súčastnosť : špecialista v čeľustnej ortopédii 3D ortodoncia, s.r.o. Trnava (predtým a-dent s.r.o. Piešťany) Prednášky a publikácie ...

Advokátska kancelária Trenčín | JUDr. Andrej Hudcovic

www.hudcovic.sk

- Technopol, a.s. Bratislava, Chirana Export-Import, a.s. Piešťany 1989 - 1990 - postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 1988 - 1990 - Okresný súd Trnava 1984 - 1988 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Advokátska kancelária JUDr. Andrej Hudcovic

"postgraduálne štúdium" - význam cudzieho slova - Slovnik.sk

slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov

Súvisiace slová pre „postgraduálne štúdium”: post – po, za, vzadu; postgraduál – ďalšie odborné štúdium po dokončení vysokej školy. REKLAMA. REKLAMA. postgradualis – postgraduálny, nasledujúci po ukončení štúdia; REKLAMA. Naposledy hľadané výrazy.

Dušan Dobrota životopis | Databáze knih

www.databazeknih.cz/zivotopis/dusan-dobrota-50857

Životopis. prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. vedúci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore biochémia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

MAIS - Modulárny Akademický Informačný Systém - SZU

mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais

Vzdelávacie aktivity. Fakulta. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FOZOŠ) Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (FZ SZU) Lekárska fakulta (LF SZU) Rektorát (R) Pedagogický útvar. Dekan + sekretariát dekana FOZOŠ (DEKSEKFO) Garantujúce pracovisko pre ...

Ľubica Čekovská | ČSFD.cz

www.csfd.cz/tvurce/141716-lubica-cekovska/prehled

Ľubica Čekovská je slovenská skladateľka, pochádzajúca z Humenného. Po skončení gymnázia sa rozhodla pre štúdium hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave, neskôr aj hudobnej kompozície. V rokoch 1998 až 2000 absolvovala postgraduálne štúdium na Royal Academy of Music v Londýne. Zúčastnila sa tiež na viacerých ...

Špecializačné štúdium - uniba.sk

www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní. 1. lekár. anestéziológia a intenzívna medicína. anestéziológia a intenzívna medicína - zaradenie od 18.7.2019. angiológia - zaradenie od 2.6.2021. angiológia - zaradenie od 15.12.2022. dermatovenerológia. dermatovenerológia - zaradenie od 20.8.2016.

MAĎARSKO - CEU (Stredoeurópska univerzita v Budapešti) - SAIA

granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx

Štipendiá na postgraduálne štúdium - MA, PhD, LLM, SJD Central European University in Budapest / Stredoeurópska univerzita v Budapešti Stredoeurópska Univerzita so sídlom Budapešti – Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných ...

Špecializačné štúdium - Lekárska fakulta | UPJŠ

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/urologia/vy …

Urológia Atestácia z urológie – postgraduálne štúdium Kvalifikačné atestácie (KA) zurológie sa vykonávajú na Urologickej klinike od r. 2012. Príprava zahŕňa 3 mesačný predatestačný pobyt na Urologickej klinike, počas ktorého kandidát sa zúčastňuje všetkej práce na oddelení a operačnej sále. Kritéria na absolvovanie obsahujú predpísaný počet odpracovaných ...