Hygienické stanice

Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny - Fakultní nemocnice Brno

Provádíme preventivní a represivní hygienicko–epidemiologický dozor v medicínských provozech. Zabýváme se výskytem polyrezistentních kmenů u pacientů a problematikou nozokomiálních nákaz. Spolupracujeme s firmami distribuujícími dezinfekční prostředky.

107 kmČeská republika Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20 (Pavilon E) + pobočky (186)

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

Vítězslava Ďurišová

Nabídka služeb v oblasti zpracování provozních řádů, kategorizace prací, řešení hygienické problematiky a při projektování staveb.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

MUDr. Jozef Dovala

Provozování hygienické poradny. Provádění orientačních neautorizovaných měření hluku, umělého i denního osvětlení a mikroklimatických podmínek, včetně hodnocení a návrhu nápravných opatření. Zajištění autorizovaného měření u všech ukazatelů, pro které jsou ...

OTVORENÉ (Zatvára v 20:00)

Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

OTVORENÉ (Zatvára v 14:00)

Krajská hygienická stanice – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A1_hygienick%C3% …

Na území ČR existuje celkem 14 KHS a to v jednotlivých samosprávných krajích. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. Krajské hygienické stanice mohou dále s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví zřizovat a ...

Hygieny se sjednotí. Počítá se se vznikem Státní hygienické služby ...

www.idnes.cz/zpravy/domaci/krajska-hygienicka-st …

Hygienické stanice mají asi 2300 zaměstnanců, Státní zdravotní ústav 570, ministerstvo zřizuje v oblasti ochrany veřejného zdraví také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Ústí nad Labem. SZÚ má zákonem jako poslání stanovenu přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví a další ...

Krajské hygienické stanice – Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice

KHS adresa ředitel telefon e-mail HS hl. m. Prahy www.hygpraha.cz Rytířská 12 110 01 Praha 1 MUDr. Zdeňka Shumová 296 336 700 podatelna@hygpraha.cz Středočeského kraje www.khsstc.cz Dittrichova 329/17 128 01 Praha 2 Mgr. T

Hygienické stanice a zdravotní ústavy, SZÚ

szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-u …

Státní zdravotní ústav Praha 10, 100 00 Tel.: 26708 1111 E-mail pro elektronická podání: podatelna@szu cz E-mail pro elektronickou fakturaci: fakturace@szu cz Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:

Piešťany – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%A1%C5%A5any

Piešťany (v místním nářečí Píščany, maďarsky Pöstyén, německy Pistyan, zřídka Bad Püschtin, polsky Pieszczany) jsou okresní a lázeňské město na západě Slovenska, na řece Váh. Leží v Trnavském kraji. Je mezinárodním střediskem léčby revmatických chorob a významným regionálním centrem kultury, školství ...

Co může kontrolovat hygiena? | Průvodce podnikáním | ČSOB

www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/objevila-se-u-n …

Co může ve firmě kontrolovat? 5. 2. 2018 | 3 min. Právo. Krajské hygienické stanice (KHS) jsou správní úřady, které patří pod Ministerstvo zdravotnictví ČR a jejich hlavním úkolem je ochrana a podpora veřejného zdraví. Jinými slovy hodnotí zdravotní rizika pro obyvatelstvo, jelikož někdy přírodní, životní a ...

Krajské hygienické stanice - územní pracoviště - statnisprava.cz

www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036

Krajské hygienické stanice Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a 49 ...

Kategorizace prací – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se ...

khsstc.cz/kategorizace-praci

Kategorizace prací. Kategorizace prací se provádí na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ...

Co vás čeká a nemine při kontrole z hygieny? Musíte mít až čtyři ...

www.podnikatel.cz/clanky/co-vas-ceka-a-nemine-pr …

Kontroly ze státních úřadů vzbuzují obavy, protože podnikatelé mnohdy nevědí, co čekat. Tady je příklad, jak probíhá kontrola z hygieny u stravovacích služeb. Krajské hygienické stanice jsou orgány veřejného zdraví a provádí státní zdravotní dozor.

Hygienické stanice • Mapy.cz

mapy.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. 1 hodnocení. Hygienická stanice. Němčická 1112/8, Praha 4 - Braník, Česko. 241 010 346 Web. Zavřeno otevírá dnes od 8.

Postup při zřizování provozovny pro výkon činnosti epidemiologicky ...

www.hygpraha.cz/postup-pri-zrizovani-provozovny- …

Za činnosti epidemiologicky závažné, jinak také označované jako služby péče o tělo se podle § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) považují: provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických ...

Hygienické stanice • Mapy.cz

mapy.cz

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 3 hodnocení. Hygienická stanice. Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov, Česko. 485 253 111 Web. Zavřeno otevírá zítra od 8 *.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

www.khsova.cz/obcanum/otazky-pece-o-telo

Jak často se dělají kontroly ubytoven? Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provádí v rámci běžné, plánované kontrolní činnosti i státní zdravotní dozor v ubytovacích zařízeních všech typů. V rámci kraje eviduje cca 640 hotelů a penzionů, 170 ubytoven a 50 zařízení sociálních služeb ...

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE | Žádost o zařazení prací do kategorie

www.khsova.cz/onas/zadost-kategorizace-praci

Žádost o zařazení prací do kategorie. Zaměstnavatel ve své žádosti o zařazení prací do kategorie uvede: Výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice. Počet zaměstnanců ...

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

www.khsova.cz/homepage/korona-virus

Seznam certifikovaných antigenních testů vhodných pro sebetestování. Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 21.1.2022 do 24.1.2022. Informace k tzv. pracovním karanténám pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve ...

Právní předpisy | Krajská hygienická stanice

www.khspce.cz/o-nas/pravni-predpisy

b) Ostatní vnitrostátní právní předpisy řešící problematiku ochrany veřejného zdraví a upravující kompetence Krajské hygienické stanice Pardubického kraje: zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnoti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Hygienické stanice Říčany • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Zdravotni-institu …

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. 5,0 ( 1) Rytířská 404/12, Praha, Staré Město. Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Podání informací o epidemiologii, komunální hygieně ...

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - územní pracoviště ...

www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11512

Název úřadu: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - územní pracoviště Blansko. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na ...

Hygienické stanice Praha 4 • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Zdravotni-institu …

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. 4,8 ( 5) Měšická 646/5, Praha, Prosek. Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Podání informací o epidemiologii, komunální hygieně, povodních ...

Kontakty pro komunikaci s námi – Hygienická stanice hlavního města Prahy

www.hygpraha.cz/kontakty-rozcestnik

ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) Sídlo: Hygienická stanice hlavního města Prahy. Rytířská 404/12, p.s. 203. 110 01 PRAHA 1. Emailová adresa k doručení el. žádostí a podnětů: ... Odbory hygienické stanice hlavního města Prahy.