Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny • okr. Piešťany a okolie

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty > Kontakty - slovensko.sk

www.upsvr.gov.sk/pn/urad-psvr/kontakty.html

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany. Informátor (spojovateľ) telefón : 033/2441 999. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany - pracovisko Hlohovec Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec . Informátor (spojovateľ) telefón : 033/2442 999. Emailová adresa úradu: pn@upsvr.gov.sk

Průvodce - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace zvyšuje motivaci k aktivnímu stárnutí, letos proběhne už devátý ročník soutěže. V letošním roce se bude konat již devátý ročník Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta usiluje o vytváření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí v České ...

sociálnych vecí a rodiny Piešťany - slovensko.sk

www.upsvr.gov.sk/pn.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Kontakty - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/kontakty

Veřejnost. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu posta@mpsv.cz, kam můžete směrovat i připomínky týkající se obsahu internetových stránek.; Adresa elektronické podatelny je posta@mpsv.cz.; Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.; Technické problémy s internetovým portálem MPSV ...

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_ …

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje ...

Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-ministerstvo-prac …

Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zelené a modré karty, pracovní povolení. Veškeré informace týkající se práce cizinců v ČR, včetně informací o Zelených a Modrých kartách a pracovním povolení, naleznete na webu MPSV. vytisknout e-mailem Twitter Facebook.

Ministerstvo

www.mpsv.cz/ministerstvo

Vedení ministerstva. Úřední deska MPSV. Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu. Média a veřejnost. Právní předpisy. Dotace a veřejné zakázky. Věda a výzkum v rámci resortu MPSV. Projekty EU. Důležité odkazy (specializované registry)

Ministerka - MPSVR SR - slovensko.sk

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/minister

Minister. Bc. Milan Krajniak. Narodil sa 30. januára 1973 v Bojniciach. S manželkou a dcérou žije v bratislavskom Starom Meste. Vyštudoval politológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2003 až 2006 bol členom prezídia Fondu národného majetku. Neskôr, v rokoch 2010 až 2012, pôsobil ako poradca ministra vnútra.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - MPSVR SR

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa môže žiadať o pomoc pri výkone svojich práv a povinností. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - orgány ...

Kontakt - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/kontakt

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4, 6, 8 816 43 Bratislava ústredňa: 02/ 2046 0000 IČO: 681156 . Úradné hodiny podateľne Pondelok - Piatok: od 11:00 do 15:00 . Dňa 6.4.2023 (štvrtok) bude podateľňa MPSVR Bratislava otvorená do 13:00 hod. Telefónny zoznam Komunikačný odbor - verejnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany (3 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-prace-socialnyc …

Sociálna poisťovňa (78) Sociálne inštitúcie (246) Úrady práce (66) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (1) Všetky lokality. Slovensko Trnavský kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - Piešťany. 1 - 3 z celkom 3 výsledkov Zoradiť podľa:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany | Centrálny register zmlúv

crz.gov.sk/1452345-sk/urad-prace-socialnych-veci …

Lukáš Vavrúš - Lucale. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany. 30. Marec 2023. §60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR. 23/06/060/31. 4 279,00 €. Libor Šašo. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany.

Ministerstvo - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských ...

Elektronické služby, formuláre a žiadosti - MPSVR SR - slovensko.sk

www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny; Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Sociálna ekonomika, sociálne podniky; Rodina a sociálna pomoc ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska č. 4,6,8 816 43 Bratislava. Potvrdenia a informácie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.employment.gov.sk/sk

Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Rezort práce naposledy upravoval ...

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPiešťany > Úrad práce ...

www.upsvr.gov.sk/pn.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny - MPSVR SR - Slovensko

www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odiden …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozširuje okruh pomoci a pripravuje podporu pre rodiny, ktoré odišli pred existujúcim vojnovým konfliktom z Ukrajiny. Podrobné informácie k postupu na trhu práce pre zamestnávateľov a cudzincov nájdete tu v slovenčine a ukrajinčine . Portál voľných pracovných miest

453/2003 Z.z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v o... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/453

89/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 198/2020 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce,_s …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého vymenúva prezident na návrh predsedu vlády. ... Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

www.uvostat.sk/obstaravatel/10504

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky- verejné obstarávania, IČO: 00681156. ... Rekonštrukcia kotolne v ÚPSVR Žilina a v ÚPSVR Piešťany 183 191 183190.69 EUR 24. Apríl 2023 ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky širšie vnútorné výberové konanie 2023-04-05