Reštaurovanie umeleckých diel • okr. Piešťany a okolie

MgA. Martin Gaja – sochař a výtvarník

MgA. Martin Gaja – sochař a výtvarník

Sochařské práce – tvorba soch do různých materiálů (kámen, dřevo, pálená hlína, kov), modelování podle modelu, polychromování dřevěných soch, odlévání do sádry nebo jiných materiálů. Kamenosochařská výzdoba v architektuře, návrhy a realizace pomníků na …

98 kmČeská republika Velké Karlovice 990
Kámen Rejda

Kámen Rejda

Realizuji především sochařské, kamenické a restaurátorské práce. Sochařství – modeluji sochy nejrůznějších velikostí a z rozličných materiálů. Nejčastěji volím mezi imitací pískovce, betonem, šamotové hlíny, polyesterovými pryskyřicemi a …

Jaroslav a Marie Žampachovi

Restaurátorské a malířské ateliéry Hodonín jsou rodinná firma s dlouholetou tradicí. Tato tradice nás zavazuje, abychom každému předmětu, který nám svěříte ke zrestaurování, ať už se jedná o obraz, nástěnnou malbu, rám, plastiku či nábytek věnovali maximální …

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Konzervátorské oddělení. Zaměřujeme se na restaurátorskou činnost a údržbu.

Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o.

Ručně vázané koberce a tapiserie, gobelíny také klasickou gobelínovou technikou. Restaurování historických tapiserií.

Artrium s.r.o.

Artrium s.r.o.

Prodejní galerie výtvarného umění pořádající velké samostatné výstavy a prodávající kvalitní díla známých českých i světových výtvarníků, současných i nežijících. K jejím aktivitám patří též nákup uměleckých děl, sběratelských artefaktů a hodnotných …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 10:00)

Bc. Ondřej Zlámal

Bc. Ondřej Zlámal

Nabízím služby uměleckého kováře, zámečníka a designera. Ve své vsetínské kovárně navrhuju, restauruju a vyrábím originální kované: brány, branky, ploty, zábradlí, mříže, vývěsní štíty, čísla, nápisy a schránky, nábytek, krby, svícny, …

Reštaurovanie umeleckých diel | reštaurovanie a konzervovanie

www.restaurovanie.org

reštaurovanie a konzervovanie obrazov na plátne, dreve a iných podložkách, reštaurovanie rámov, pozlacovanie, reštaurovanie sôch a reliéfov, oltárnej archtitektúry, nástenných malieb, mozaiky, umelecká dielňa ... Reštaurovanie umeleckých diel. mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov. pribis@umeleckadielna.sk +421 907 ...

Konzervovanie - reštaurovanie umeleckých diel v Československu 1918 ...

www.semanticscholar.org/paper/Konzervovanie-re%C …

Study presents an analysis of the development in methodological approaches in modern Czechoslovak conservation – restoration, history of conservation – restoration discipline and profession in this geographically and time limited space. It focuses on the interpretation of the archival material, conservation – restoration documentations, theories of conservation – restoration and ...

Portfólio prehľad | reštaurovanie.eu

restaurovanie.eu/portfolio-prehlad

Portfolio Reštaurovanie umeleckých diel závesných obrazov a rámov - polychrómovaných a pozlátených sôch - nástenných malieb a štukovej výzdoby - oltárnej architektúry - mozaiky - starožitností - polyc

OCENILI SME VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MESTA - Piešťany

www.piestany.sk/info/spravy/ocenili-sme-vyznamne …

Je vytlačená z troch farieb (žltej, modrej a červenej) s použitím vlastného písma s názvom Socha. Fotografie zachytávajú 125 umeleckých diel vo verejnom priestore. CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2020. Kultúrny počin roka 2020 - Projekt: BIELA STENA. Kata SEDLAK . CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2020

Reštaurovanie v minulosti – Profil slovenskej kultúry

profil.kultury.sk/sk/restaurovanie-v-minulosti

Reštaurovanie v minulosti. Cesta reštaurovania až k súčasnému stavu bola zložitá, dlhá a náročná. K dnešnej vysokej úrovni bolo nutné prepracovávať sa postupne, cez rôzne prekážky a problémy, niekedy aj cestou pokusov a omylov, podľa podmienok, ktoré spoločensko-historický vývoj ponúkal.

Podrobná definícia odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu

www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Pr …

reštaurovanie umeleckých diel, ako napr. malieb atď. 6 Sektor podľa KEA Názov oblasti Kód NACE Názov NACE Trieda NACE zahŕňa / Popis: Kultúrne jadro Vizuálne umenie 7420 Fotografické činnosti vyvolávanie, kopírovanie a zväčšova výrobu komerčnej a spotrebnej fotografie:

Reštaurovanie olejomalieb a umeleckých diel na papieri - Facebook

www.facebook.com/ZuzanaNohejlRestauro

Reštaurovanie olejomalieb a umeleckých diel na papieri - Zuzana Nohejlová. 157 likes. Reštaurovanie olejomalieb, grafík, máp, malieb temperou a akvarelom, kresieb, knižných väzieb,

Reštaurovanie umeleckých diel | umelecká dielňa

umeleckadielna.sk/restaurovanie.html

Reštaurovanie a konzervovanie obrazov a rámov, sôch, oltárnej architektúry, reliéfov a plastickej štukovej výzdoby, nástenných malieb, mozaiky, sgrafita, štukolustra a starožitností

Reštaurovanie a konzervovanie umeleckých diel

restaurovanie.eu

reštaurovanie a konzervovanie obrazov, rámov, sôch a reliéfov, oltárnej architektúry, nástenných malieb, mozaiky, pozlacovanie, polychromovanie, umelecká dielňa ... ale musí s umeleckým nadaním spojiť v sebe všetky tieto zložky. Vzhľadom k rôznorodosti umeleckých diel neexistuje žiadny teoretický návod všeobecnej ...

Miroslav Bucher - portrét, krajina, olejomaľba | dielo.eu

dielo.eu/o-autoroch/miroslav-bucher

Miroslav Bucher. Špecifikum a hodnota krajinárskej tvorby maliara Miroslava Buchera spočíva paradoxne v tom, že krajina v jeho poňatí je predovšetkým obrazom zeme v užšom zmysle slova. Pojem konkrétnej krajiny sa uňho nekryje s topografickou vecnosťou a presnosťou, relevantným prvkom, ktorý určuje povahu genia loci a zároveň ...

Reštaurátorstvo v Bratislave, špecialisti na reštaurovanie (31 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/restauratorstvo/bratislava

Poradenstvo, odborná a organizačná pomoc pri poriadaní aukcií, znalecké posudky, reštaurovanie diel. www.soga.sk Panská 4 , 811 01 Bratislava Kontakty. Mar-can, s.r.o. ... Reštaurovanie sochárskych umeleckých diel, drevených plastík a kamenných plastík. Bratislava , 841 05 Bratislava Kontakty.

Václav Wagner – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Wagner

Václav Wagner v letech 1912-1917 studoval dějiny umění a klasickou archeologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (prof. Karel Chytil, Hynek Vysoký) a ukončil studium rigorózní zkouškou. V letech 1917-1919 byl kurátorem Waldesova muzea na Královských Vinohradech. Po roční praxi v Archeologickém ústavu UK nastoupil jako ...

Osvetová funkcia reprodukcie – vnímanie originálu a jeho podmienenosť ...

www.kuv.upol.cz/post/osvetov%C3%A1-funkcia-repro …

Témou príspevku je rastúca (s)potreba obrazových reprodukcií umeleckých diel a ich vplyvy na svet umenia. Po stručnom predstavení vývoja reprodukcie v súvislosti s dopytom po tomto druhu informácií sa detailnejšie obrátime k reflexii reprodukčných technológií založených na fotografii a hodnoteniu ich vplyvu vo vzťahu k recepcii umeleckého diela. Súčasná záplava ...

IUS et SOCIETAS - Přihlášené práce

www.iusetsocietas.cz/rocnik-ix-20152016/prihlase …

Reštaurovanie umeleckých diel vo svetle autorského práva: 2. Dědečková Eva, Mgr. PdF UK Praha: Právo a spoločnosť vo svetle kozmologickej výchovy: 3. Drápal J akub, Mgr. PrF UK Praha: Inter-court disparities in sentencing in the Czech Republic: 4. Dvořáková Adéla, Mgr. Bc.

Art Kocka | Reštaurovanie a maľby

www.artkocka.sk

reštaurovanie malieb na rôznych podložkách, reštaurovanie umeleckých diel na papieri, historickej knižnej väzby, pergamenu, pečatí, máp a dokumentov. Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica. Telefón: +421 903 511 287 E-mail: restoreart1@gmail.com.

Reštaurovanie umeleckých diel - CYLEX Miestne Vyhľadávanie SK

www.cylex.sk/katalog/re%C5%A1taurovanie-umeleck% …

Reštaurovanie umeleckých diel. Cylex ponúka presné informácie o rôznych obchodných ponukách patriacich do hlavnej kategórie 'Reštaurovanie umeleckých diel'. Nájdite ten správny podnik rýchlo a jednoducho pomocou Cylexu! Najlepšie mestá pre kategóriu "Reštaurovanie umeleckých diel" Nitra;

zaujimavy seminar - Reštaurovanie a konzervovanie - Obnova.sk

www.obnova.sk/topic/zaujimavy-seminar

Budú prezentované jednotlivé typy zariadení a ich typické použitie pre jednotlivé typy pamiatok, rchívnych materiálov alebo umeleckých diel. 12:30 h – 14:00 h – OBED. 14:00 h – BRUKER AXS – THE CHARACTERIZATION OF HISTORIC PIGMENTS BY – XRF . XRF in Conservation Science Hands-On Workshop on Non-Destructive Elemental Analysis

Richard Otott - piktogram v surreálnej koláži | dielo.eu

dielo.eu/o-autoroch/otott-richard

Richard Otott (1979) je súčasným výtvarníkom z Nitry. Už počas štúdií sa bližšie venoval surrealizmu a konceptuálnemu umeniu, ako aj intermediálnej tvorbe. Ku osobnostiam, ktoré ho ovplyvnili najviac patria výtvarník Karol Baron a konceptuálny umelec Miroslav Nicz. Výtvarnej tvorbe sa venuje popri práci grafika a svojimi ...

Peter Klimek - Umelecké pretvorenie jednotlivostí | dielo.eu

dielo.eu/o-autoroch/klimek-peter

Peter Klimek je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde v roku 1978 ukončil štúdium odboru výtvarná výchova. Od roku 1979 pôsobí ako výtvarný pedagóg na Základnej umeleckej škole v Martine. V rokoch 1987-88 odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Katedra ...