Záchranné služby • okr. Piešťany a okolie

Sbor dobrovolných hasičů Strání

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s mládeží.

36 kmČeská republika Strání, Na kopci 156

Sbor dobrovolných hasičů Polešovice

Poskytování záchrany, předlékařské první pomoci, kontroly a technické pomoci na vodních plochách. Zajišťování sportovních a kulturních akcí.

Sbor dobrovolných hasičů Bánov

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Bzová

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

SH ČMS -Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní technikou.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1c …

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace (ZZS SK nebo ZZS SČK, do 9. července 2013 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje) je příspěvková organizace provozovatel zdravotnické záchranné služby ve Středočeském kraji.Hlavní náplní činnosti organizace je zajišťování a poskytování odborné přednemocniční ...

Zdravotnická záchranná služba – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1c …

Záchranářka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Přednemocniční neodkladná péče (PNP) je definována jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. [1]

Zdravotnická záchranná služba – Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz/zdravotnicka-zachranna-sluzba-3

Zdravotnická záchranná služba v podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, zajišťuje. • přípravu na řešení mimořádných ...

Úvod | Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

www.azzs.cz

Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky. AZZS ČR sdružuje zdravotnické záchranné služby České republiky, pracuje jako koordinační orgán, jenž analyzuje postavení ZZS v systému zdravotní péče. Zastupuje členy asociace jako poskytovatele zdravotní péče při jednáních se zdravotními pojišťovnami a ...

Systém zdravotnické záchranné služby v ČR – ZACHRANNASLUZBA.CZ

zachrannasluzba.cz/system-zzs-v-cr

Moderní historie záchranné služby v ČR v tom pojetí, jak ji známe dnes, ale sahá do začátku sedmdesátých let minulého století, kdy byla zřízena celostátně jednotná tísňová linka 155 (spolu s linkami 150 a 158) a spolu s nimi i stanice Rychlé záchranné služby u tehdejších Ústavů národního zdraví. V období ...

Kdy a jak volat záchrannou službu – ZACHRANNASLUZBA.CZ

zachrannasluzba.cz/kdy-a-jak-volat-zzs

Operátor/ka záchranné služby je kvalifikovaný zdravotník, pomůže vám situaci posoudit a najít optimální řešení. Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155 , ideálně prostřednictvím aplikace „ Záchranka “, což zásadním způsobem zpřesňuje a zrychluje lokalizaci události, zejména ...

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) - zshk.cz

ppp.zshk.cz/vyuka/zdravotnicka-zachranna-sluzba. …

skupiny letecké zdravotnické záchranné služby (LZS), v níž zdravotnická část posádky je dvoučlenná, ve složení lékař a zdravotnický záchranář. Letecká část posádky (pilot, druhý pilot nebo eventuálně palubní technik) nejsou zaměstnanci záchranných služeb a nejsou zdravotnickými pracovníky.

Jak správně volat záchrannou službu - Ordinace.cz

www.ordinace.cz/clanek/jak-spravne-volat-zachran …

Volat záchrannou službu nebo se dostavit na pohotovost je nutné: při bolesti na prsou či tlaku na hrudi, když se dostaví nenadálé potíže s dýcháním, bezdeší, dušení, při poruše vědomí, bezvědomí nebo nesnesitelných křečích, v případě vážnějšího úrazu, silném krvácení, při velkém poranění a výskytu ...

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1c …

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje (ZZS MSK, do 2. února 2005 Územní středisko záchranné služby Ostrava, příspěvková organizace, poté do 10. ledna 2013 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) je příspěvková organizace a provozovatel zdravotnické záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Záchranné služby, kontakty na záchranné služby Piešťany (1 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/zachranne-sluzby/piestany

LSE - Life Star Emergency, s.r.o. Pridať hodnotenie. Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností. Dopravná zdravotná služba. Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, vodičov a inštruktorov. www.lse.sk Vodárenská 143 , 921 01 Piešťany Kontakty Pobočky: 27.

374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě - Zákony pro lidi

www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-374

Zákon č. 374/2011 Sb. - Zákon o zdravotnické záchranné službě. Sbírka zákonů Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další typy předpisů v aktuálním znění, se spoustou zajímavých možností a funkcí.; Monitor změn zákonů Všechny změny zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které naši legislativci teprve připravují - přehledně a na jednom místě.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1c …

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (ZZS PAK, do 21. února 2007 Územní středisko zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje) je příspěvková organizace a provozovatel záchranné služby v Pardubickém kraji.Hlavní náplní činnosti organizace je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče (PNP) na území Pardubického kraje podle ...

Rychlá zdravotnická pomoc – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

www.zzshmp.cz/prednemocnicni-pece/rychla-zdravot …

Všechny vozy pražské záchranné služby jsou vybaveny systémem GPS, který operátorce poskytuje možnost zjistit jejich okamžitou polohu. Průměrný hovor trvá okolo jedné minuty. V této jedné minutě musí operátorka porozumět volajícímu co se přesně stalo, kde se to stalo, najít příslušné místo na digitální mapě ...

Přivolání odborné pomoci - neboj se pomoci! — PrPom

www.prpom.cz/privolani-odborne-pomoci

Přivolání odborné pomoci – neboj se pomoci! Publikováno 15. 12. 2019. Poskytnutí první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby by mělo být samozřejmostí pro každého z nás. Stejně tak přivolání odborné pomoci.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1c …

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZSÚK, do 31. prosince 2003 Územní středisko záchranné služby v Ústí nad Labem, příspěvková organizace) je příspěvková organizace a provozovatel zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji.Hlavní náplní činnosti organizace je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné ...

Jak se stát záchranářem – ZACHRANNASLUZBA.CZ

zachrannasluzba.cz/jak-se-stat-zachranarem

AKTUALIZACE 12/2021. Dotaz “ Jak se stát záchranářem ” je jeden z nejčastějších, se kterými se v souvislosti se záchrankou setkávám. Níže jsou tedy uvedené aktuálně platné kvalifikační požadavky pro práci ve výjezdové skupině zdravotnické záchranné služby a na zdravotnickém operačním středisku. VŠ ...

Využití informačních technologiíu výjezdů zdravotnické záchranné služby

dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/84364/FBMI …

2.1 Dokumentace zdravotnické záchranné služby Požadavky na obsah dokumentace zdravotnické záchranné služby nejsou pevně stanoveny. Určen je pouze minimální obsah dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. (Vyhláška o zdravotnické dokumentaci). Vzhledem k nejednotnosti

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1c …

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK, do 19. října 2004 Územní středisko záchranné služby v Olomouci, příspěvková organizace) je příspěvková organizace a provozovatel záchranné služby v Olomouckém kraji. Hlavní náplní činnosti organizace je poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče (PNP) podle zákona ...

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1c …

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK, do 27. dubna 2004 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje - Územní středisko Hradec Králové) je příspěvková organizace a provozovatel zdravotnické záchranné služby v Královéhradeckém kraji.Hlavní náplní činnosti organizace je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné ...

Analýza zásah ů Zdravotnické záchranné služby hlavního m ěsta Prahy za ...

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/359 …

záchranné služby hlavního m ěsta Prahy za období od roku 2007 do roku 2009. Dále ut řídit její historický vývoj, popsat její sou časný stav v četn ě moderního vybavení a vyhodnotit úsp ěšnost resuscitací ve stejném období. Metody práce: V práci je využita metoda sb ěru dat z dostupných zdroj ů Zdravotnické ...