Logopedické poradne • okr. Piešťany a okolie

Mgr. Alexandra Konešová

Provozování ordinace klinické logopedie.

65 kmČeská republika Břeclav, U Nemocnice 3066/1 + pobočka

Mgr. Krista Žofie Kolísková

Poradenské a logopedické služby. Individuální logopedická péče. Posouzení školní zralosti a příprava na 1.třídu včetně edukativně stimulačních skupin.

Mgr. Zdeňka Matoušková

Ordinace odborného lékaře logopeda.

72 kmČeská republika Zlín, Divadelní 6

Mgr. Andrea Cigánková

Provoz logopedické ambulance. Zajištění komplexní zdravotnické péče.

LOGOPEDIE Vsetín s.r.o.

Zabýváme se diagnostikou i terapií poruch řečové komunikace u dětí, dospívajících a dospělých. Pracujeme s klienty s poruchami výslovnosti, opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, koktavostí, breptavostí, poruchami řeči získanými poškozením mozku atd. …

ZŠ a MŠ logopedická Brno

Poskytujeme poradenství v oblasti logopedie.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

PhDr. Mgr. Kamila Finkesová

Logopedická ambulance.

110 kmČeská republika Prostějov - Krasice, Na okraji 214/4 + pobočky (5)

Mgr. Žaneta Wirthová

Diagnostika a terapie řečových vad a poruch. Léčba poruch výslovnosti, koktavosti, breptavosti, afázie, vývojových poruch řeči a jazyka.